Get daily news for education , circular, job, etc....

adstera

વીમા પોલીસી -- રઘુએ વિમાની પોલિસી લેવી પડે એ પહેલાં ગામ જતાં રેવાનો નિર્ણય કર્યો હતો


વીમા પોલિસી

     રઘુ આજે બહુ ખુશ હતો .એની આંખો એનો ચહેરો ને એનાં શરીરના બધાં સાંધા આજે કોઈ અલગ અંદાજમાં હતા . અને કેમ હોય આજે એનું અલગ ખાતું જો પડ્યું હતું . રઘુ એમ તોબારમાં સુધી ભણ્યો પણ એમાં કોઈ પરિણામ આવતાં અહીં શહેરમાં આવી ગયો હતો. નાપાસ નોહતો થયો તો સાથે ઊંચું પરિણામ પણ લાવી શક્યો નોહતો . અને એટલે એનાં પિતાએ એનાં કાકા સાથે શહેરમાં મોકલી દીધો . ગામમાંથી નીકળવા માટે તો ખુશ હતો તો સાથે સાથે રીતે રેવાનું થશે પણ એણે વિચાર્યું નોહતું . કેમકે ગામડાંની માટીનો માણસ હતો જેમા ભોળપણ એટલું ઠાંસી ઠાંસી ભરેલું હતું . ભોળો હતો.  એને તમે ચાલક કહી શકો . અહીં આવી ગયો .
      રઘુનાં મનમાં હતુંબકે અહીં કાકા સાથે તે આરામથી રહેશે પણ જ્યારે એણે એનાં કાકાનું મકાન જોયું તો એને થયું કે આમાં તો કાકા ને કાકી માંડ માન્ડ રહી શકે તો હું એમાં ક્યાંથી સમવાનો !  દસ બે દસની રૂમ , એક બારી ને હજી મકાન શરૂ થાય ત્યાં પૂરો થઈ ગયો . એક બારી અને એક બારણા વચ્ચે કાકાનું જીવન ચાલતું હતું ને એમાં હું ક્યાં ગોઠવાઈશ વિચારમાં રઘુ પડી ગયો . પણ શહેર પાસે દરેક પ્રશ્ન નો જવાબ છે . સૌથી પહેલા તો કાકાએ એને બીજા દિવસે એક કારખાને લઈ જઈ ત્યાં એનું નક્કી કરાવી લીધું . હીરા શીખવાનો હતો   માટે કોઈ ગુરુ પણ જોઈએ ને !? એટલે કાકાએ એને ત્યાં ગોઠવી દીધો . ....
ને બીજા દિવસે નીકળી ગયો . કાકાની સાયકલ નાકા સુધી ગઈ ને પસી કહ્યું કે ' હવે જોયું છે ને ? ' ને રઘુએ હકારમાં માથું હલાવ્યું હલાવ્યું કાકા એનાં રસ્તે પડી ગયા હતા . ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા . જાણીતા ચિન્હ આવતાં ગયા તેમ તે આગળ વધી ગયો . ..ને આખરે ત્યાં પોન્ચયો જ્યાં ગઈ કાલે હતો ..
બારણમાં પ્રવેશ્યો .
' એક લાંબી પરસાળ હતી . જેની વચ્ચોવચ એક પથ્થરની હારમાળા હતી . એના પર લેથ મુકેલા હતા . પરસાળ ની એક બાજુ એક ઊંચી કેબીન હતી . જેમાં ખૂબ અજવાળું હતું . ત્યાં શેઠિયા હીરાની લરખ કરતા  ને પછી કારીગરની મેહનત પ્રમાણે એનું મૂલ્ય ચૂકવતા ! ટ્યુબલાઈટ , લેથ , એની મોટરનો અવાજ , ફૂલ અવાજમાં વાગતા જુના ગીત , કારીગરોની ચાલતી હૈયા વરાળની વાતો , કોઈ કોઈ વાર બોલતા બેફામ અપશબ્દો ને બધું એટલું ઘોંઘાટ વાળું હતું કે સામન્ય માણસ ત્યાં એક કલાક રહે તો કદાચ મેં બેહરો થઈ જાય ! પણ હવે રઘુ વાતાવરણનો સભ્ય હતો. અંદર ગયો.  જે ભાઈની સાથે એની શીખવાની વાત થઈ હતી એમની પાસે જઈ બેસી ગયો . કોઈ નવો માલ આવ્યો હોય એમ બધાં એની સામે જોઈ રહ્યા હતા . જાણે વોર્ડરોબમાં કોઈ નવું પુસ્તક આવ્યું હોય ને જેમ બીજા પુસ્તકો જોયા કરે એમ બધા એને ઘુરતા હતા . શરમાઇ નીચે જોઈ ગયો . એને ઘડીભર તો થયું કે ચાલો જલ્દી અહીંથી ! પણ પછી ગામ યાદ આવતા વળી થોડો હિંમતમાં આવ્યો. ને ત્યાં બેસી રહ્યો. 
પેલાં ભાઈ કેબીન પાસે ગયા . કોઈ માણસ જેમ કોમોડિટીમાં સોદો પાડતો હોય એમ ભાઈ રઘુનો સાદો કદાચ પાડતો હતો .અંતમાં ભાઈ કોઈભવ્ય વિજય મેળવી આવ્યા હોય એમ રઘુને કહેવા લાગ્યા , ' જા . સામે જો માળિયું સે ને એમાંથી એવો એક દંડો હશે લેતો આવ .જો જે એનો નટ હલતો હોય ? નહિતર હીરા વારેઘડીએ ઉખડશે ! હો ! ખબર તો પડશે ને ? '
' હા , કહી રઘુ લાંબી રેલગાડી જેવી પરસાળ ની એક બાજુ બેનલા માળિયામાં સિંહાવલોકન કરવા લાગ્યો .
' ભાઈ એમ નય ! ઉપર ટીંગાવ ને તય દંડો દેખાહે , કેમ મફાભય ? '
' ટીંગાવું તો પડે ને ? '
ને રઘુ હકીકતમાં ત્યાં ટીંગાયો ને એક દંડો લઈ આવ્યો .
ને શરૂ થઈ એક અનોખી સફરની યાત્રા !
ને લઈ આવી ગયો .
' જો . પેલો હાઈકલાસ લઈ આય તો ! '
' હા . '
' જો પેલો ગજીયો લઈ આવ . '
' જી . '
' હવે બેહી જા . '
' હા , '
  ' જો . લેટ સે . એનું પૈડું આમ ઉપર આવે તય બરાબર હોય તો દંડાથી એને મારી  એક સરખું ફરતું કરી દેવાનું ! પૈડું બરાબર એક હરખું ફરવું જોઈએ . ને આમ મારવાનું ...'
ભાઈએ દંડાથી કેમ મારવું એનો અભિનય પણ કરી બતાવ્યો .  ને રઘુ દંડો લઈ મંડી પડ્યો .
એણે તો દસ મિનિટ સુધી ધ્યાન આપી પૈડું બરાબર કર્યું . ને
' થઈ ગયું ! '
પેલા ભાઈએ જોયું ને પૈડું ફેરવ્યું . ધ્યાનથી જોયું ને કહ્યું .' બરાબર છે ! '
'હાશ . ચાલો પતી ગયું . ' નો હાશકારો રઘુ ને થયી ગયો પણ બીજી ક્ષણે ભાઈએ એક દંડો ફટકારી ફરી પૈડાં ને હાલકડોલક કરી દીધું .
' લે વળી બરાબર કરી દે ! '
' તો કરી તો દીધું તું , તમે દન્ડો ફટકારી વળી પાછું આમ કેમ કરી નાખ્યું .? ' ભાઈ હસી પડ્યા ..
'જો આપણે આખો દી કરવાનું સે . લેટ નું પૈડું બરાબર ફરતું રાખવાનું . એને લેટ સાંધોયી એમ કહેવાય . ! '
' પણ એમાં સોય ને દોરો તો નથી. ? '
' હોય . પૈડું બરાબર ફેરવવું એનું નામ લેટ સાંધ્યો . '
ને વળી લેટ સાંધવા મંડી પડ્યો .
   એણે આખો દી લેટ સાંધ્યો ....
   અઠવાડિયા પછી વળી નવું ઊંતળું આવ્યું .
   રબેકીના તોડી એનાં કટકા ગજીયેથી લઈ ગરમ ગરમ કટોરા પર લાખ લગાડી એને માથે કટકાને બરાબર બેહારવાના ને એને ઠારી વળી કટોરાને લેટમાં બેહાડી ચોંટેલા કાચના ટુકડા ને બરાબર પૈડાં સાથે ફેરવવાનો !બોલો ! ગજીયે થી કટોરું લેવાય તય ગરમ સે કે નય જરા ગાલ પાસે લાવી ચેક કરાતું . એક દી ચેક કરવામાં રઘુનો ગાલ દાઝી ગયો તે બે દિવસ એને આરામ કરવો પડ્યો અલગ ! કેટલો ખતરનાક ધંધો !
પણ તોય છૂટકો નોહતો .
   આઠવાડિયા પસી કાકે કારખાનામાં સુવાની વ્યવસ્થા કરાવી દીધી . હવે બપોરે ટિફિન લઈ આવતા . કારખાને રઘુ ટિફિન જમી લેતો . સાંજે પણ એમ ટિફિન આવી જતું ને ત્યાં સુઈ રહેતો . સવારમાં ત્યાં નાહી લેતો . રાતે સૂતી વખતે એને ઘર યાદ આવતું પણ .... એક તરફ ફરી ચાદર ની નીચે પોતાની આંખો છુપાવી લેતો . એનાં જેવાં કારખાનામાં બીજા ઓન દસેક જુવાનિયા હતા . જે રાતે ફિલમ જોવા જતા રહેતા . પણ રઘુ હજુ સુધી એમના રંગ માં રંગાયો નોહતો .
    દસ દિવસ બધું બરાબર ચાલ્યું . હવે એને રબેકીના કાચના હીરા બનાવવા આપવામાં આવતા . બનાવતો . પેલા તો ગમે તેવા આકારના હીરાને અર્ધગોળ બનાવવો ને પસી એમાં વળી વીંટ વાળી એના ઓર દોરી મારી એને તૈયાર કરવાનો ...ઘણું અઘરું હતું .
દસ દિવસ બાદ એને પેહલી વાર સાચા હીરા આપવામાં આવ્યા . પેલા ભાઈએ એક તૈયાર હીરો બતાવી કહ્યું કે જો આમ રીતનો હીરો બનાવવાનો હોય ...
ને હીરા ને જોઈ આભો બની ગયો . કેટલો સુંદર હતો . પણ માટે એને પોતાની આંખો બળાવી પડશે . ગરમ કટોરા હાથમાં લઈ પોતાને હર ઘડી જોખમમાં મુકશે તારે બનશે ને ?
'  બવ મસ્ત છે ? ' કહી પણ હીરા બનવવાની શરૂઆત કરવા લાગ્યો .
  એણે એક હીરો બનાવ્યો .
ને બતાવ્યો ..
' જોવો તો થઈ ગયો ? '
ભાઈએ હાઈકલાસ માંડ્યા ને હીરા ને જેવો જોયો એમના ચહેરાના હાવભાવ બદલાઈ ગયા ! એમણે વળી હીરાને જોયો .
ને....
' થઈ ગયો સે ? ' રઘુએ પૂછ્યું .
'શું થઈ ગયો ....? હીરાની તો મારી ગયો...આંધળો સે ....નથી ભાળતો .. તારો બાપ બગડી ગયો ! જો...તો....મેં તને બતાયો તો એવો સે કે ...બિચારો રોવે સે ...જો....તો....ખબર પડે તો બતાવાનું ....'
રઘુ સન્ન થઈ ગયો .
  શુ ?
જોઈ રહ્યો . કઈ પણ બોલી શક્યો !
 ' મૂંગો શુ બેઠો સે ! તારા ...ની પથારી ફેરવી નાખી....? ....'
  દિવસે રઘુએ જે ક્યારેય સાંભળ્યું હતું સાંભળ્યું .
..
   રાતે સુઈ પણ શક્યો . એની આંખોમાં આંસુ આવતા ગયા ને લૂંછતો ગયો . હવે તો બસ ઘરે જતું રહેવું સે ...
પણ....
  વળી સવારે તૈયાર થઈ લેટ પર બેસી જતો..ને એની તાલીમ શરૂ થઈ જતી .. કડવા વેણ , ક્યારેક ગાળો ...ને લઈ આવે ? જા તો માવો લય આય તો ? ,વગેરે વચ્ચે શીખતો રહ્યો ને....આખરે એટલું શીખી ગયો કે હવે એનું ખાતું આલગ કરી શકાય .
તમામ આંસુ રંગ લાવ્યા. આજે એનું ખાતું અલગ થયું . હવે જે હીરા બનાવશે ... એનાં ખાતમાં જમા થશે ! ને ની કમાણી શરૂ !
આજે એને અહી આવ્યા ને દોઢ મહિનો થયો હતો . કારીગર બની ગયો ને ?
  હવે એણે પોતે એક રૂમ ભાડે રાખી ને ત્યાં રહેવા લાગ્યો .
  કામમાં એટલો પાવરધો બની ગયો કે રોજનું હજાર હજારનું કામ ધીબેડવા લાગ્યો ..ને ઘરે દર મહિને 12 કે 13 હજાર મોકલવા લાગ્યો . ઘરે વંડી બનતી ગઈ , ઓસરીમાં લાદી નખાતી ગઈ , રંગ થતો ગયો , ને ઘરની રોનક બદલાતી ગઈ .......ને લેટનું પૈડું ફરતું રહ્યું .
   ★★■■★★★★★
   એક દિવસ એનાં કાંકે બોલાવ્યો .
ગયો તો પેલી દસ બાય દસની ઓરડી હજી એમ હતી . બસ કાકા એક ચાદર ઓઢી સુતા હતા . કાકી કદાચ થોડીવાર પેલા રોયા હશે .એવું લાગતું હતું . એમની આંખો લાલ હતી .
' શુ થયું કાકી ? '
' ....'
' હું થયું બોલો તો ખરા ! '
ઘડી ભર તો કોઈ બોલ્યું ...પણ પછી કાકી બોલી ઉઠયા ...
   'તારા કાકાને કાઢી નાખ્યા !'
'કેમ ? '
'હવે એમને દેખાતું નથી ને ! 20 વરહથી ઇયા હીરા ઘહતા હતા...તોય....! '
' વિહ વરહથી.... તોય કાઢી મુક્યા...! '
' હા , ને હવે તો.. ? '
'શુ થયું ...'
' વીમો લીધો હતો . લેવા હાટુ એમણે ...'
' શુ થયું. બોલો....'
' હાથ કપાવી આયા ! '
' શુ ? '
'  સરેણ માં હાથ નાખી વીમો લીધો...હવે શું કરું ? '
...ને બીજી પળે.... રઘુએ એના કાકા ની જગ્યાએ પોતાને જોયો...ને કંઈક વિચારમાં પડ્યો...ને એની આંખમાં આંસુ આવી ગયા .
     ---//--
બીજા દિવસે દસ બાય દસની ઓરડી ખાલી થઈ ગઈ હતી . ને રઘુની જગ્યા પણ ખાલી પડી હતી ..
...રાતે રઘુએ વિમાની પોલિસી લેવી પડે પહેલાં ગામ જતાં રેવાનો નિર્ણય કર્યો હતો..ને બીજા દિવસે રઘુ ખેતરમાં હળ હાંકતો દેખાયો પરસેવે નાહી એક નવી દુનિયમાં પગરવ કરી રહ્યો હતો ને ખેતરનાં શેઢે એનો કાકો પાકનો હિસાબ ગણતા બેઠા હતા .
  
લેખક શ્રી -  મહેશ ગોહિલ

Popular Posts

Back To Top