Get daily news for education , circular, job, etc....

adstera

AAYUSHMAN BHARAT YOJANA {P M JAY}

AAYUSHMAN BHARAT YOJANA {P M JAY}

Aayushaman bhart yojana ne loko ma jagruti lalavva mate ane list maname shamil karva mate ak navi j yojana na bharupe ak patr jari karvama avyo ase ja antrgay koi vykati potana mobi number thi jani shake se potanu family aa yojan no labha leva mate shamil se k km have only ak otp thi jani shakashe apana family no tamam data.
Image result for aayushman bharat yojna
HOSPITAL LIST CLICK HERE
⇨aa yojana ma bhartna total 1000000000 family ne avari levani yojana se
⇨potana mobi number parthi j jano tamaru family no tamam data.
⇨5 lakhs na vima yojana no labh melvi shako so koi bhi hospital ma.

     search your family click here

Popular Posts

Back To Top