Get daily news for education , circular, job, etc....

adstera

SHIKSHAN MATENAVAHIVATI PRASNO NO NIVEDO LAVAVA HAVE SHIKSHAN SAMVAD SETU KARYKRAM

SHIKSHAN MATENAVAHIVATI PRASNO NO NIVEDO LAVAVA HAVE SHIKSHAN SAMVAD SETU KARYKRAMSHIKSHAN MA SUDHARA THAI RAHYA CHHE TYARE SARKAR DWARA KHUB AAVKARDAYAK PAGLA LEVAI RAHYA CHHE. MUKHY AGTYANI VAT TO E CHHE KE SHIKSHAN NA VAHIVATI PRASHNA UKEL KARVA MATE SHIKSHAN SETU KARYKRAM NI GHISHNA KARVAMA AAVE CHHE. VADHU NEWS MATE NICHENI LINK OPEN KARO

Popular Posts

Back To Top