Get daily news for education , circular, job, etc....

adstera

VALTAR RJA AAPVA BABAT- SABARKATHA

NAMAKAR MITRO SARKARSHREE NA NIYAMONUASAR JO TAME RJA NA DIVSE KOI KAMGIRI KARI HOY TO TE KAMGIRI PETE TMNE VALTAR RJA MALVA PATR THAAY CHHE. TO AAVO J EK PARIPATR VALTR RJA NE LAGTO SBARKATHA SHIKSHAN SAMITI E POTANA JILLA NA SHIKSHAKO MATE KARYO CHHE

Sabarkantha/ Himatnagar - Valtar Raja Aapva Babat.


Click here to view more
Tag : Sabarkantha

Popular Posts

Back To Top