Get daily news for education , circular, job, etc....

adstera

SABARKANTHA (s.k.) JILLA NI PRIMARY SCHOOLS MA DATE:-22 THI 24 OCTOBER SUDHI PRE-GUNOTSAV YOJASHE.


mitro gunotsav e shikshan sathe sankayel sarkar nu ek aavkaardayak paglu chhe. shalao ni gunvataone sudharva athva shalaone bhautik rite sajj karva mate dar varshe gunotsav ujvay chhe. ane aa mte sabarkatha na adhikari nae padadhikari shree o e evu nakki karyu chhe ke sabarkatha jilla ma tarikh 22 thi 24 tarikh darimiyan pre gunotasav ujvasshe.

Popular Posts

Back To Top