Get daily news for education , circular, job, etc....

adstera

news report SHIKSHAKO PASE SHIKSHAN SHIVAY ANY KAAMGIRI LEVA BABATE HIGH COURT MA WRIT KARVA MA AVI.

halma shikshako pase khub kam levama aave chhe.  jema election ni kamgiri bharpur karavvama aave chhe. pariname teni asar balko par padti hoy chhe. tena bhavishyasathe cheda thai rahyaa chhe.jo kamgiri bandh karavvama aave toj shikshan nu star uchchu lavi shakay tem chhe. mate shikshako paseshikshan sivay ni kamgiri na karavva mate high court na dwar khakhadavama aavya chhe.
SHIKSHAKO PASE SHIKSHAN SHIVAY ANY KAAMGIRI LEVA BABATE HIGH COURT MA WRIT KARVA MA AVI.
READ FULL DETAILS BELOW GIVEN..

Popular Posts

Back To Top