Get daily news for education , circular, job, etc....

adstera

importent news for PRAVASHI SHIKSHAK SALARY RELATED NEWS

gujarat sarkare gujarat nu shikshan uchchu aave te hetu thi pravasi shikshak ni yojana amalma muki chhe. ghani shala o ma shikshakoni ghat hovathi balko nu shikshan bagadtu hovathi aa yojana kargat nivdi chhe. temni bharti thai tyarthi atyar sudhi temni salary ne lai ghana prashano hata je babate khub jagtyna news aavya chhe ame aapni shathe ahi share karie chhie. 

Popular Posts

Back To Top