Get daily news for education , circular, job, etc....

adstera

diavs bhar udti afvane aadhare RAVIVARE internet bandh nahi rahe. news report

mitro

ravivare binsachivalay ni exam hoi vevi afvao e jor pakadyu ke ravivare savar 10 thi 2 vagya sudhi internet ni tamam suvidhao bandh karvama aavshe. Parantu aa afvae evu jor pakdyu hatu ke kale shree pradipsinh jadeja sahebe aa vat nu khandan karata janavyu htu ke internet bandh karvani koi darkhast j thai nathi ane stending rakhvana paripatre mudde khotu arthghatan karel hoi ravivare koi j prakarthi net bandh rahevanu nathi.aakho report vanchva macheni link click karo

click here and see the report

Popular Posts

Back To Top