Get daily news for education , circular, job, etc....

adstera

CCC PASS NAA KARNARA KARMCHARI NA PROMOTION RAD - RECOVERY NO AADESH

MITRO 9 UCHCHTAR PAGAR DHORAN HOY KE PROMOTION HOY CCC PASS KARVI FARIJIYAT CHHE. SARKAR SHREE NA NIYAMONUSAR DAREK SARKARI KARMCHARI E CCC PASS KARVII FARIJIYAT THAI GAI CHHE. DIWALI SAMAYE PROMOTION ATKAVI RECOVERY NA AADESH THATA ADHIKARI MA ROSH NI LAGNI FELAI JAVA PAMI CHHE.

CLICK HERE TO SEE REPORT

Popular Posts

Back To Top