Get daily news for education , circular, job, etc....

adstera

BLO mate khas vanchva layak 16/10/2016 ne Ravivar na roj Matdar yadi sudharna khas zumbesh

mitro hakma election kacheri dwara ravivare khas jumbesh upadvama aavi chhe. jema pahela 9/10/2016 na roj khas karykram hato je have 16/10/2016 na roj raheshe.

16/10/2016 ne Ravivar na roj Matdar yadi sudharna khas zumbesh

Matdar yadi ma Nam nodhavva, nam kami karava, nam ma Sudharo karavva 16/10/2016 na roj savare 10.00 thi 6.00 vagya sudhi najik na matdan mathake jaio sudhari sako chho.
Tag : BLO

Popular Posts

Back To Top