Get daily news for education , circular, job, etc....

adstera

27/9/2016 NA ROJ VALTAR RAJA NO AAPVA BABAT PARIPATRA.- GANDHINAGAR

MITROGANDHI JAYNTI NA ROJ KARVAMA AAAVEL SHALA MA KAAMGIRI BABTE GANDHINAGAR SHIKSHAN VIBHAGE VALTAR RJA AAPVA BABAT NO G.R. KAREL CHHE. JE AAPNA MATE AHI MUKVAMA AAVI RAHYO CHHE.

 Click here to read this Paripatra 

Popular Posts

Back To Top