Get daily news for education , circular, job, etc....

adstera

NMMS exam matena 4 agtyana papers( old examna) ahi mukvma aavya chhe. download it

mitro halma j sarkarshree dwara je nmms exam na form bharvama aavya chhe teni taiyari mate  kul 4 paper mukvama aavya chhe. te pdf formate ma hoi download kari shako chho.
PAPER NO . 1   CLICK HERE

PAPER NO. 2  CLICK HERE

PAPER NO. 3  CLICK HERE

PAPER NO. 4  CLICK HERE

Popular Posts

Back To Top