Get daily news for education , circular, job, etc....

adstera

HTAT PRINCIPAL BANYA BAD BADALI MATE PATI PATNI KISSA MALABH MADE? HTAT NI 3 VARSHE BADALI FARAJIYAT CHE? Jo ha to kya thai shake?SIXAKJYOT PAGEMust read for htat

Ghana mitro htat ma job karta hoy chhe. Darek ne ghana prashno hoy chhe. Hji htat matena rules ane regulation nakki thaya nathi. Tethi htat aacharyo ni munjvan ma satat vadharo thaya karto hoy chhe. Kjas karine htat vala mitro ke je hal ma job kare chhe athva je job levana chhe temne badli angeni ghani chinta hoy chhe. Badli kyare thay? Kya thai shake? Ketla varshe karavi shakay? Pati patni na kissama keva prakarno labh male? Salang nokri ganay ke na ganay. Vagere ghana prashno temna manma satavta hoy chhe. Aa mate ek mitr e shikshak jyot ma aa babate prashna puchhyo hto jeno javab ahi raju karayo chhe. 
Tag : Htat

Popular Posts

Back To Top